جدیدترین اخبار و رویدادها
مدیران عامل جمعیت هلال احمر استان آذربایجان شرقی

شادروان دکتر سلیمی خلیق
مدیریت در سال 1359  

دکتر محمد حسن لواسانی
مدیریت از مورخه 1360/12/1 الی 1373/12/29  

مهندس سید موسی رضوی
مدیریت از مورخه 1374/1/1 الی 1376/7/30  

 

مهندس ماشاء الله پورطلوعی
مدیریت از مورخه 1376/8/1 الی 1380/1/31

دکتر قدیر محمدی
مدیریت از مورخه 1380/2/1 الی 1385/5/6

دکتر عزیز نوری
مدیریت از مورخه 1385/5/7 الی 1394/10/20

سعید کنعانی
مدیریت از مورخه 1394/10/21 98/8/25

 
 

 

دکتر هادی موسوی
مدت سرپرستی از 1398/08/26 لغایت  1399/2/22